Ungdomsgruppa

DNT Narviks ungdomsgruppe, DNT Narvik-U, er et rusfritt tilbud til ungdom i alderen 13-26 år (hovedsaklig turer for aldersgruppa 16-26 år). Turene ledes av frivillige ungdommer med god fjellerfaring. Alle deltakere på DNT Narviks arrangementer deltar på eget ansvar. Noen av turene krever minimalt av erfaring, ferdigheter og utstyr mens andre turer krever litt høyere nivå.