Ungdomsgruppa

Narvik og Omegn Turistforenings ungdomsgruppe, NOT-U, er et rusfritt tilbud til ungdom i alderen 13-26 år (hovedsaklig turer for aldersgruppa 16-26 år). Turene ledes av frivillige ungdommer med god fjellerfaring. Alle deltakere på NOTs arrangementer deltar på eget ansvar. Noen av turene krever minimalt av erfaring, ferdigheter og utstyr mens andre turer krever litt høyere nivå.

Kontaktpersoner i Ungdomsgruppa:

Simon Seiness, tlf. 954 71 605  simon@seiness.com