Innskriving i protokoll og betaling.
Innskriving i protokoll og betaling. Foto: Bjørn Forselv

Pris for overnatting på NOTs hytter

NOK pr natt /night
Medklemmer/members 150,-
Ikke-medlemmer/non-members 300,-
Medlemmer STF/members Swedish Hiking Association 200,-
Ungdom u/25 år medlem/ Members under 25 years 75,-
Ungdom u/25 år ikke medl/ Non-members under 25 years  150,-
Barn u/13 år, medlem/Children members Gratis
Barn u/13 år, ikke medlem/Childre non-members 75,-
Telt ved hytta/Tent by the cabin 75,-
Telt, men hytta brukes til matlaging, og/eller etter kl 18 150,-
(Tent, cabin used for cooking and/or after 18.00) 150
Dagsbesøk / dayvisit 50,-
Depositum nøkkel / key 100,-
Hunddalshyttene 1. mars - 31. mai:
Medklemmer/members 200,-
Ikke-medlemmer/non-members 400,-
Medlemmer STF/members Swedish Hiking Association 300,-
Ungdom u/25 år medlem/ Members under 25 years 100,- Innhold
Ungdom u/25 år ikke medl/ Non-members under 25 years 200,- Innhold