Innskriving i protokoll og betaling.
Innskriving i protokoll og betaling. Foto: Bjørn Forselv

Pris for overnatting på NOTs hytter

Rates for overnight stay on NOTs cabins

NOK pr natt /night
Medlemmer DNT/members DNT 150,-
Ikke-medlemmer/non-members 300,-
Medlemmer STF/members Swedish Hiking Association 200,-
Ungdom u/25 år medlem/ members under 25 years 75,-
Ungdom u/25 år ikke medl/non-members under 25 years  150,-
Barn u/13 år, medlem/children members Gratis
Barn u/13 år, ikke medlem/children non-members 75,-
Telt ved hytta/tent by the cabin 75,-
Telt, men hytta brukes til matlaging, og/eller etter kl 18 150,-
(Tent, cabin used for cooking and/or after 18.00) 150
Dagsbesøk/dayvisit 50,-
Depositum nøkkel/key 100,-
Hunddalshyttene 1. mars - 31. mai:
Medlemmer DNT/members DNT 200,-
Ikke-medlemmer/non-members 400,-
Medlemmer STF/members Swedish Hiking Association 300,-
Ungdom u/25 år medlem/members under 25 years 100,- Innhold
Ungdom u/25 år ikke medl/non-members under 25 years 200,- Innhold

NB! All guided tours/commercial groups that bring clients or visitors to our cabins have to inform and make an agreement with Narvik og Omegn Turistforening in advance. The price for commercial groups is 400 NOK per person per night, 100 NOK per dayvisit (regardless of membeship).