Oversikt over hytter og ruter

Ruter som ikke er inntegnet på kartet ovenfor/ Routes not marked on the map above:

Beisfjord - Hundalshytta

Røysvann - Sørfjord

Pauro - Sørfjord (dårlig merket!)

Skjomen (Fjellbu) - Sitas

Hytter som ikke er inntegnet på kartet ovenfor /Cabins not marked on the map above:

Vokterboligen (3 km fra/from Katterat mot/against Bjørnfjell)

Kvilebu ved/with Baugevann (mellom/betwen Sitas og Pauro)

Kvilebuer mellom/betwen Sørfjord og Røysvann

Oversiktskart DNT Narvik-løypenett med hytter
Oversiktskart DNT Narvik-løypenett med hytter
Oversiktskart DNT Narvik-ruter nord med hytter
Oversiktskart DNT Narvik-ruter nord med hytter
Oversiktskart DNT Narvik-ruter sør med hytter
Oversiktskart DNT Narvik-ruter sør med hytter