DNT Narvik

Kontakt oss

Hjemmeside:http://www.narvikfjell.no/
E-post:narvik@turistforeningen.no
Facebook:Følg oss på Facebook
Postadresse:Postboks 615 8508 Narvik..
Funksjon Navn Tlf e-post
Daglig leder Jon Sommerseth 402 40 987 narvik@turistforeningen.no
Styreleder Marita Ivarsson Elverum 952 06 355 marelv@vgs.nfk.no
Transport Finn Johnsen 900 25 409 finnjo2@online.no
Vedlikehold hytter Geir Soleng 468 21 645 geir.soleng@consto.no
Kasserer Terje Andersen 951 99 512 terje.andersen@snn.no
Merking og brukomité Jan Ole Frantzen 48114710 jan.ole.frantzen@gmail.com
Styremedlem Oda Alstad Førlie 908 72 403 oda.forlie@gmail.com
Styremedlem Toril Larsen 909 58 521 tl@sn.no
Styremedlem Christine Føre 93461876 christine.fore@banenor.no

Narvik og Omegn Turistforening ble stiftet i 1902. Ved årsmøtet avholdt 22. februar 2022 ble det vedtatt navnebytte for foreningen, og tidligere Narvik og Omegn Turistforening (NOT) heter etter dette DNT Narvik. Foreningen arbeider fremdeles for det enkle friluftslivet, for å få flere ut i naturen på naturens vilkår, og for at du og andre fjellvandrere skal kunne ferdes trygt i fjellet.

DNT Narviks område strekker seg fra Troms fylkesgrense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. I dette området har foreningen 28 hytter på 14 forskjellige steder i fjellet. Årlig overnattingsantall er ca 4000. NOT har 930 medlemmer (1/8-2021).

DNT Narviks oppgaver er bygging, vedlikehold og drift av foreningens hytter, løypemerking og brobygging. Videre arrangerer foreningen fellesturer og sprer informasjon om foreningens tilbud for at flere skal bruke naturen på en positiv måte.

Foruten hovedforeningen har DNT Narvik en egen barne- og familiegruppe, ei ungdomsgruppe og ei fjellsportgruppe.

Bankgiro: 4612.39.16409