narvik og omegn turistforening

Kontakt oss

Hjemmeside:http://www.narvikfjell.no/
E-post:narvik@turistforeningen.no
Facebook:Følg oss på Facebook
Postadresse:Postboks 615 8508 Narvik..
Funksjon Navn Tlf e-post
Daglig leder Jon Sommerseth 402 40 987 narvik@turistforeningen.no
Styreleder Marita Ivarsson Elverum 952 06 355 marelv@vgs.nfk.nomarelv@vgs.nfk.no
Transport Finn Johnsen 900 25 409 finnjo2@online.no
Vedlikehold hytter Geir Soleng 468 21 645 geir.soleng@consto.no
Web, tur og program Bjørn Forselv 905 73 732 bf@nfk.no
Kasserer Terje Andersen 951 99 512 terje.andersen@snn.no
Styremedlem Jan Ole Frantzen jan.ole.frantzen@gmail.com
Styremedlem Oda Alstad Førlie oda.forlie@gmail.com
Styremedlem Toril Larsen 909 58 521 tl@sn.no

Narvik og Omegn Turistforening (NOT) ble stiftet i 1902 og arbeider for det enkle friluftslivet, for å få flere ut i naturen på naturens vilkår, og for at du og andre fjellvandrere skal kunne ferdes trygt i fjellet.

NOTs område strekker seg fra Troms fylkesgrense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. I dette området har foreningen 28 hytter på 14 forskjellige steder i fjellet. Årlig overnattingsantall er ca 4000. NOT har 930 medlemmer (1/8-2021).

NOTs oppgaver er bygging, vedlikehold og drift av foreningens hytter, løypemerking og brobygging. Videre arrangerer foreningen fellesturer og sprer informasjon om foreningens tilbud for at flere skal bruke naturen på en positiv måte.

Foruten hovedforeningen har NOT en egen barne- og familiegruppe, ei ungdomsgruppe og ei fjellsportgruppe.

Bankgiro: 4612.39.16409