DNT-lås
DNT-lås Foto: Bjørn Forselv

Nøkkel og betaling på hyttene

  • På hvert hyttested er det normalt ei hovedhytte og ei sikkringshytte. Alle de ordinære hyttene har standard DNT-nøkkel, mens kvilebuene er åpne.
  • Nøkkelsalg hos Visit Narvik lokalisert i Det 4. Hjørnet, Kongensgate 39 (41-43) 8515 Narvik.​​​​​​​ Du kan også bestille nøkkel ved å skrive til DNT Narvik.
  • Storsteinshytta har egen nøkkel som kan lånes hos Jørn Kåre Sommerseth (tlf. 76 95 12 96,  480 74 112) depositum kr 200,-.
  • Nøkkel til Vokterboligen samt info kan mottas fra Sven Erik Ervland, tlf. 473 01 514.
  • På hyttene er det en «Huske lappe» som du kan ta med hjem. På lappen fører du inn navnet på hytten, dato for besøket, besøksnummer og beløpet som skal betales.
  • Betaling for hyttene skjer via nettbank til konto: 4520.07.19348 evt med Vipps og Vippskode 94761.
  • Det er også mulig å betale via PayPal: narvik@turistforeningen.no
  • For å oppnå medlemspris, skriv ditt medlemsnummer i både besøksprotokoll og på engangsfullmakt.
  • Pay for the stays: Please pay to our account (web): IBAN: NO 27 4520 07 19348 , Swift code/BIC: NARVNO21. You can also use PayPal: narvik@turistforeningen.no.  Registrate all visitors names in the visitors protocol.​​​​​​​