Generelle vilkår for deltakelse på fellesturer

Turleder plikter å vurdere om deltakerne er i stand til å gjennomføre turen på ønsket måte. (dvs at han/ hun har tilstrekkelig utstyr; har godt fottøy og klær og for øvrig synes å være i god form eller på annen måte skikket til å delta).

Turleder plikter på en høvelig måte å diskutere dette med den/de aktuelle turdeltakerne før avmarsj. Deltakere som er med på DNT Narviks fellesturer må forplikte seg til å følge turleders anvisninger. Ingen må eksempelvis gå på egen hånd, ”gå i forveien”, ta andre ruter e.l. Tross dette har deltakerne plikt til å ta vare på seg selv. DNT Narvik eller turleder er ikke juridisk ansvarlig ved skader eller tap av liv eller eiendeler.

Turleder har normalt ikke med elektronisk hjelpe- og eller kommunikasjonsutstyr. Turlederne er ikke profesjonelle fjellførere, men interesserte DNT-medlemmer med god erfaring innen friluftsliv.