Bli medlem i DNT Narvik og DNT

Det er mange gode grunner til å melde seg inn som medlem i DNT Narvik. Én viktig grunn er 50% rabatt på overnatting på DNT Narviks hytter - da har du spart inn hele kontingenten etter noen få netter.

Andre medlemsfordeler:

 • Du får medlemspris på DNTs over 500 hytter i hele Norge.
 • Du får medlemsrabatt på 50 private hytter og fjellstuer i Norge, samt fjellhyttene til Svenska Turistföreningen og Ferdafelags Islands.
 • Du får rett til å leie nøkkel til ubetjente og selvbetjente hytter, i marka og i fjellet.
 • Du får medlemsbladet, Fjell og Vidde, seks ganger i året og DNTs årbok. 
 • Du får mulighet til å delta på organiserte turer både i ditt nærområde og på fjellet. Disse er beskrevet i NOTs turprogram som sendes ut én gang i året.
 • Priser for medlemsskap i DNT Narvik 2022 er som følger:
 • Hovedmedlem .............................    725,- 
 • Husstandsmedlem ......................     400.-
 • Skoleungdom 13 - 18 år ...............    225,-
 • Student/ungdom 19 - 26 år .........    370,- 
 • Honnør (fra 67 år) .......................     570,- 
 • Barnas Turlag 0 - 12 år ................     140,-
 • Familiemedlemskap ....................   1.300,-