Info om anleggsarbeid i Sørfjorden, Tysfjord

NOT har mottatt info fra Nordkraft om oppstart av arbeid i.f.m. vindkraftverket. Det startes nå med utbedring av anleggsveien fra Sørfjord til Brynvatn.

Veiarbeid til Middagsfjellet (mot Røysvatn) fortsettes videre i 2017. NOT ber vandrere ta dette til etterretning. Infoskilt settes opp i Kjøpsvik og i Sørfjord. Grunnentreprenøren er grundig innført i forholdene rundt grenseleden, og har ansvaret for å sikre området. De vil også være behjelpelig med å lede turgåere trygt igjennom anleggsområdet.

Skrevet av Bjørn Forselv 14. juni 2017