Årsberetning og regnskap 2016

Årsberetning og regnskap for 2016 slik de ble presentert på årsmøtet.

Beretningen i pdf-format.

Skrevet av Bjørn Forselv 8. mars 2017