Årsmøte NOT onsdag 22. februar.

Velkommen til årsmøte onsdag 22. februar kl 19:00 på UiT (campus Narvik).

Det blir vanlige årsmøtesaker.
Innkomne forslag må være styreleder i hende innen 18/2. Servering.

Prosjektinfo om Funn-hytta.

Turkåseri + bilder om Via Ferrata v/Bjørn Forselv.

Cunojavrihytta
Cunojavrihytta Foto: Bjørn Forselv

Skrevet av Bjørn Forselv 6. februar 2017