NB: FERDSELSFORBUD I OMRÅDET VED BÅTSVANN

Startsted for ny merking: Ved parkeringsplass ca 70 meter ned veien mot Kobbvatn.
Startsted for ny merking: Ved parkeringsplass ca 70 meter ned veien mot Kobbvatn.

Anleggsvirksomhet i forbindelse med utbedringer av demninga ved Båtsvann

VIKTIG INFO: Ferdselsforbud i område ved Båtsvann.

Statkraft skal i perioden 2022-2025 foreta utbedringer av demninga ved Båtsvann. Arbeidet er allerede startet. Det er mye anleggsvirksomhet i området. Det skal foretas åpne sprenginger i steinbrudd og det er opprettet sikkerhetssone i nordenden av Båtsvann og i en radius på ca 500 meter. Dette medfører et ferdselsforbud som berører vandringer Båtsvann-Gautelishytta og Caihnavagge-Skoaddejavre. Det er nå merket ny løype på 3,7 km som i sum medfører ca 2 km ekstra marsj.

For vandringer til/fra Gautelis-hytta: Man kan IKKE parkere ved vannkanten eller ved demninga av Båtsvann for å vandre til Gautelis. Det er imidlertid mulighet for båtutsett på vanlig sted der veien er nærmest vannkanten, men man må parkere bilen slik at det ikke hindrer anleggstrafikken.

Ny parkering og startsted for vandring til Gautels er ca 150 meter ned veien mot Kobbvann og ny merking blir herfra, nordøstover over Nourjojohka, stigning opp til 900 moh, nordøstover på sørsiden av vann 880 og deretter sørøstover mot turiststi mot Gautelis/Caihnavagge. Ny merking er med rødmalte trepinner. Samme parkeringssted gjelder for vandringer til Caihnavagge.

DNT Narvik ber om at vandrere for egen sikkerhet etterkommer ferdselsforbud og løypeomlegging.

Se kart her: https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=7553789.35&lon=615605.49&markerLat=7553969.145353454&markerLon=613399.4385532225&p=searchOptionsPanel&drawing=vQiK2IEBMDe5eAePT3k0

Skrevet av Toril Larsen 29. juni 2022