NB: VIKTIG INFO OM SKOADDEJAVRE

Skoaddejavre stengt i perioden 25/6-25/7.

DNT Narvik har en forpliktelse i festekontrakten om å holde Skoaddejavre stengt i perioden 25/6-25/7. Dette skyldes hensynet til reindriften. Vi ber om at folk ikke planlegger å ta turen til Skoaddejavre, men heller velge en av de andre hyttene. Hyttene kommer ikke til å bli stengt med egen lås på grunn av sikkerheten til langvandrere i området som ikke mottar denne informasjonen.

Videre ber vi om at folk tar særlig hensyn i området i perioden fram til ca 5. august. Girjas sameby skal benytte området til kalvemerking. Normalt sett foregår dette ved Båtsvann/Gautelis, men pga Statkrafts arbeider ved Båtsvann-dammen må det foretas endringer. Det bes om at folk som ferdes til/fra Skoaddejavre i perioden 25. juli-5. august tar særskilt hensyn til reinen og arbeidet som skal utføres. Hunder skal holdes i bånd.

Foto: DNT Narvik

Viktig info om Skoaddejavre

Klikk her for å skrive tekst.