NAVNEENDRING

Årsmøtet vedtok navneendring

NAVNEENDRING: DNT Narvik

Som tidligere annonsert ble det for årsmøtet lagt frem forslag om navneendring for foreningen. Et enstemmig årsmøte valgte DNT Narvik som foreningens nye navn:

Narvik og omegn Turistforening fikk navnet sitt i en tid da Narvik kommune kun var en bykommune og hvor all tur- og fjellaktivitet til foreningen var i omegn til Narvik. Etter flere kommunesammenslåinger er situasjonen nå den at foreningen har all aktivitet innen Narvik kommune, bortsett fra Røysvatnhytta.

  • Ca 30 medlemsforeninger har valgt å ha DNT i kombinasjon med stedsnavnet.
  • Ved å benytte DNT i navnet viser man at foreningen er i DNT-familien med den standarden og rettigheter dette medfører.
  • Det er lettere å identifisere hva foreningen driver med når man benytter DNT i navnet.
  • De nye foreningene som kommer inn i DNT nå har gjerne denne formen for navnsetting.
  • Det er sannsynlig at navnet DNT Narvik vil være enklere å forholde seg til for utenlandske vandrere som kommer inn på vårt rutenett fra Sverige. I Sverige er det STF som gjelder og i Norge er DNT det primære navnet som utenlandske turister kjenner. Dette gjelder både for å finne frem til foreningen før turen starter, men også ved betaling og annen info.
  • En stor del av infoen vi har på hyttene er profilert med DNT. Ved å ha navnet DNT Narvik er det ikke noe tvil om at vi er en del av DNT-systemet.
  • Navnet er enkelt og det er ikke tvil om hva foreningen er, hva den driver med og hvor den hører hjemme.

Skrevet av Toril Larsen 27. februar 2022