Forslag til endring av navn på foreningen

Cunojavri
Cunojavri Foto: Bjorn Forselv

Styret legger frem forslag om at foreningen endrer navn til DNT Narvik.

Narvik og omegn Turistforening fikk navnet sitt i en tid da Narvik kommune kun var en bykommune og hvor all tur- og fjellaktivitet til foreningen var i omegn til Narvik.

Etter flere kommunesammenslåinger er situasjonen nå den at foreningen har all aktivitet innen Narvik kommune, bortsett fra Røysvatnhytta. Ordet «omegn» hører ikke da naturlig hjemme i navnet og tiden er moden til å vurdere navneendring i takt med tiden.

Forslag til navn:

Alternativ 1: Narvik Turlag.

Det mest brukte navnet blant medlemsforeningene i DNT er Turlag. Ca 100 av foreningene i DNT har dette i navnet. Våre nærmeste naboforeninger er turlag, Harstad Turlag, Troms Turlag og Vesterålen Turlag.

Ved å benytte Turlag i navnet indikerer navnet at foreningen driver med turer og ikke primært turisme. NOT arrangerer turer, men det er ikke det som er foreningens hovedaktivitet og navnet er etter mitt syn ikke vesentlig bedre enn dagens navn.

Alternativ 2: Narvik Turistforening.

I og med at all aktivitet til foreningen foregår i Narvik kommune er «Omegn» overflødig. Ved å kutte dette i navnet blir navnet Narvik Turistforening. Isolert sett er dette ikke et gunstig navn da det gir inntrykk av at foreningen driver med generell turisme og ikke tilrettelegging for vandring mellom hytter på fjellet. Dette er ikke et godt navn.

Alternativ 3: DNT Narvik.

Ca 30 medlemsforeninger har DNT fremfor stedsnavnet. Det mest kjente og innarbeidete navnet blant disse er DNT Oslo og Omegn. Ved å benytte DNT i navnet viser man at foreningen er i DNT-familien med den standarden og rettigheter dette medfører. Det er lettere å identifisere hva foreningen driver med når man benytter DNT i navnet. De nye foreningene som kommer inn i DNT nå har gjerne denne formen for navnsetting.

Jeg tror også det vil være lettere for utenlandske vandrere som kommer fra Sverige på vårt rutenett å benytte DNT Narvik. I Sverige er det STF som gjelder og i Norge er DNT det primære navnet som utenlandske turister kjenner. Dette gjelder både for å finne frem til foreningen før turen starter, men også ved betaling og annen info.

En stor del av infoen vi har på hyttene er navnsatt med DNT. Ved å ha navnet DNT Narvik er det ikke noe tvil om at vi er en del av DNT-systemet.

Min erfaring er at hvis jeg er sørpå og nevner at vår forening heter Narvik og Omegn Turistforening, har personen glemt navnet etter ett minutt. Hvis jeg hadde sagt DNT Narvik ville navnet vært lettere å huske og gjennkjennbart. Jeg har flere ganger, senest nå i vinter, blitt titulert som medlem i DNT Narvik.

Navnet er enkelt og det er ikke tvil om hva foreningen er, hva den driver med og hvor den hører hjemme.

Bjørn Forselv


Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Bjørn Forselv 14. februar 2022