Årsmøte 2022

Årsmøte NOT tirsdag 22. februar 2022 kl 18:30 på Solhaugen

Velkommen til årsmøtet 2022 i auditoriet på Solhaugen, Narvik vgs. Benytt inngangen lengst til venstre.

Medlemmer har stemmerett.

Det blir som vanlig enkel servering.

Etter årsmøtet blir det rfredrag av Bjørn Forselv med tema: Senja på langs.

Innkomne saker må være daglig leder (jon.sommerseth@dnt.no) i hende innen 18/2.

Velkommen!

Skrevet av Bjørn Forselv 3. februar 2022