Slutt på obligatorisk hyttebestilling

Regjeringen åpnet samfunnet lørd. 25. september. Dette betyr også at DNT-foreningene ikke lenger trenger å ha obligatorisk hyttebestilling så frem til at lokale myndigheter ikke bestemmer noe annet. NOTs

NOTs gjester kan nå benytte hyttene slik som før, men dette forutsetter at man følger generelle hygiene- og smittevernhensyn og spesielt hvis man er syk. Samtidig må gjester varsle NOT hvis man blir koronasyk etter hyttebesøk (medfører smittesporing).

NOT blir å innføre appen VisBook for hyttebestilling senere i høst eller ved nyttår. Enkelte senger/rom på hvert hyttested kan da bestilles mens det samtidig blir holdt av senger og rom for "gammeldags" bruk.

All bruk av NOTs hytter er basert på tillit til dere! Dette betyr bl.a. at man registrerer seg i besøksprotokollen, følger hyttereglene og betaler for oppholdet ut fra medlemskap eller ikke.

Skrevet av Bjørn Forselv 26. september 2021