Årsmøte 24. februar avlyses!!

Årsmøte 2019
Årsmøte 2019

 NOTs årsmøte i dag, 24/2, er avlyst/utsatt.
P.g.a. uventede forhold vedr. leie av lokale, må NOT dessverre avlyse/utsette dagens årsmøte. Oppslag/info gis på inngangsdør UIT, NOTs hjemmeside og Facebook.

Info om nytt årsmøte blir annonsert.
NOT beklager det inntrufne!

Skrevet av Bjørn Forselv 24. februar 2021