Årsmøte 2021

årsmøte
årsmøte

Årsmøte onsdag 24. februar 2021 kl 19:00 UiT


NOT inviterer til årsmøte, auditorium, UIT, inngang fra glassgata.

Vanlige årsmøtesaker. Servering. Info om samarbeidsavtale med SNN.

Det blir tur-foredrag av Bjørn Forselv:
GR5 gjennom de franske alper

Innkomne saker må være styreleder i hende innen 20/2 (narvik@dnt.no).

P.g.a koronabegrensinger maks 30 personer. Navn og telefonnummer må oppgis ved oppmøte.

Velkommen!

Skrevet av Bjørn Forselv 3. februar 2021