Snømengder i fjellet

Snømengden er alltid av interesse for de som ferdes på ski på fjellet. Her kan du sjekke snømengden i forhold til normalen.

Snømengden 17. april 2018
Snømengden 17. april 2018

I midten av april er det fortsatt mye mere snø i lavlandet enn normalt for årstiden. På Skomfjellet er situasjonen motsatt. Der er det mindre snø en normalt. På dette kartet kan du se status på 17. april 2018 i forhold til normalen.

Norges vassdrags- og energidirektorat har fortløpende målinger og via nettstedet xgeo.no kan du lese disse dataene.

For Skjomfjellet kan du bruke denne lenken

På nettsiden er det også flere ulike nyttige valg for visning av målinger.

Skrevet av Bjørn Forselv 17. april 2018