Årsmøte 2018

NOT inviterer til årsmøte på UIT Narvik, auditorium 1, torsdag 1. mars kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne forslag må være daglig leder i hende innen 26/2 (jonsom@online.no).
Servering.

Bildekavalkade om NOTs hytter og fellesturer.

Velkommen!

Skrevet av Bjørn Forselv 17. februar 2018